Kids disco (dostupno tokom cijele godine)

Kids disco:
• Kids disco namjenjen je za svu djecu. Plesovi su namjenjeni za djecu svih uzrasta i
zajedno s plesnim igrama garant su dobre zabave.
• Roditelji ne upisuju djecu na Kids disco.
• Kids disco se organizira svakodnevno, cijelu godinu.

Galerija Galerija Galerija

Natrag